Social Network

Email: [email protected] | Tel: 08-34 99 48
Email: [email protected] | Tel: 08-34 99 48

Värmepump Stockholm

FIXZIT installerar CTC och Nibe värmepumpar och tillbehör i Stockholm. Nedan kan du läsa flera starka skäl att välja oss som din värmepumpsinstallatör.
Värmepumpar Stockholm

Kvalitet på värmepumparna och installationer, vi har kvalitetsplan och utför egenkontroll i Stockholm.

Flexibilitet, vi är inte märkesberoende utan väljer det som passar bäst efter förutsättningarna.

Borrning kan ske efter det att installationen är färdig. Det passar bäst på vintern när det är tjäle i marken och ger minst åverkan på mark och planteringar.

Service ingår i två år efter installerad värmepump i Stockholms län.

Fast pris på komplett värmepumpsanläggning eller delar av denna.

Både luftvatten- och bergvärmepumpar till små och stora fastigheter.

Vi installerar värmepumpar i Stockholm
- Genom vår personliga service och kontakt kan vi erbjuda en anpassad lösning och den värmepump som passar bäst för dig och din fastighet oavsett om det gäller luft/vatten värmepump eller bergvärmepump. Kombinationen med ett brett utbud och att vi inte är märkesberoende leder till att vi även kan erbjuda dig den bästa lösningen till ett konkurrenskraftigt pris.