Integritetspolicy

Policyn gäller hela Fixzit VVS i Solna och är fastställd per 2018-05-22


Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar utifrån vår verksamhet.

Fixzit VVS i Solna AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personligdata” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel vid offerter, anbud, kund- och leverantörsfakturahantering, rotavdrag, spontanansökningar eller kommunicerar med oss via e-post och/eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in kan inkluderar ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress,

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är involverad av ett pågående projekt eller på annat sätt är en del av vår verksamhet. Dessa källor är sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att driva vår verksamhet utifrån dig som kund eller leverantör. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra projekt samt vår service gentemot kunder. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer. Vi kan bland annat behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund eller i din yrkesroll som leverantör. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna radera uppgifter som behövs för att kunna följa svensk lagstiftning.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till vårt dataskyddsombud, Georgi Lundman eller Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.