Varför välja en VVS installation från Fixzit VVS?

Personlig kontakt ger bra pris

– Genom vår personliga service och kontakt kan vi erbjuda dig en anpassad lösning som passar dig och din fastighet. Den kombinationen tillsammans med ett brett utbud leder till att vi kan erbjuda dig den bästa lösningen till ett konkurrenskraftigt pris.

Kvalitetspolicy

FIXZIT VVS AB strävar efter att uppfylla våra kunders behov av en professionellt utförd VVS installation till konkurrenskraftigt pris med specificerad kvalitet.

Vi ska:
  • Genom dokumenterade rutiner säkerställa att våra åtaganden tillfredsställer kundens behov.
  • Med välutbildade och motiverade medarbetare utföra professionella VVS-installationer.
  • I alla arbeten skapa goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.
  • Tillvarata erfarenheter från våra uppdrag som underlag till ständiga förbättringar av vårt ledningssystem.
Detta innebär att vi kommer:
  • Utföra våra uppdrag så att det blir en rekommendation till en ny affär.
  • Påbörja och slutföra VVS installationen enligt tidsplanen.
  • Göra det möjligt för oss att utföra våra uppdrag med noll (0) fel vid avlämnandet.
  • Verka för ett väl fungerande samarbete med FIXZIT VVS AB´s underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

Informera berörda intressenter om betydelsen av vår policy och resultat av vår verksamhet.

Välkommen till Fixzit AB med din VVS-installation