Priser

Nedanstående priser gäller för vanliga servicearbeten (privatpersoner) för större arbeten gäller andra priser, vänligen kontakta oss för mer information. De flesta mindre servicearbeten exempelvis reparera en blandare eller en toalettstol och liknande utföres normalt till priset av minsta debitering. Även att titta på jobb eller göra hembesök för offert debiteras enligt denna prislista. Priser är inklusive moms.


Timpriser för löpande jobb

 • Minimidebitering zon A inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2100 kr (1470 kr efter ROT)
 • Minimidebitering zon B inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2400 kr (1680 kr efter ROT)
 • Minimidebitering zon C inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2750 kr (1925 kr efter ROT)
 • Normal timdebitering 850 kr/timme (595 kr efter ROT). Per påbörjad timme efter startkostnaden. (1)
 • Förhöjd timdebitering 1100 kr/timme (770 kr efter ROT). Per påbörjad timme efter startkostnaden. (2)
 • Sen avbokningsavgift. 850 kr (3)
 • Material debiteras enligt Lundagrossisten´s gällande grundprislista.
 • Bilkostnad för tillkommande besök (vanligtvis arbeten som pågår under flera dagar) 750 kr
 1. Gäller när Fixzit tillhandahåller allt material som monteras.
 2. Gäller vid utredningar/felsökningar, eller när Fixzit monterar/installerar material som kund tillhandahåller.
 3. Vid avbokning senare än klockan 12:00 närmaste helgfria vardagen innan avtalad tid. Vid utebliven avbokning debiteras framkörning t.e.x. ingen hemma vid avtalad tid. I övrigt gäller leveransbestämmelser för konsument.

För samtliga arbeten gäller följande. Eventuella parkeringskostnader, trängselavgifter och färjeavgifter debiteras. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer. Moms ingår i samtliga priser enligt ovan. I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: Kommunicering med kund via telefon, e-post, sms och liknanden, resa till och från arbetsplatsen, leta parkering, ev. anskaffning av material, tid på plats, tidrapportering, skriva protokoll/intyg/ritningar och påfyllning material till servicebil. 

Zon A gäller inom följande kommuner: Nykvarn, Salem,  Solna,  Stockholm (söderförort) och Södertälje

Zon B gäller inom följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Stockholm (övrig), Sollentuna och Täby. 

Zon C gäller inom övriga kommuner i Stockholms län. Förutom Norrtälje och Nynäshamn där det även tillkommer milkostnad.

Ytterligare information

När beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura­modellen gäller från den 1 januari 2016 att beställare ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
2. Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.
3. Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
4. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från faktureringen. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket. En administrativ avgift tillkommer i dessa fall på 250 kr.

Övriga leveransvillkor finns här