Social Network

Email: [email protected] | Tel: 08-34 99 48
Email: [email protected] | Tel: 08-34 99 48

Tack för din bokning!

Framkörning zon A inklusive 1 arbetstimme, 1800 kr (1260 kr efter ROT)

Framkörning zon B inklusive 1 arbetstimme, 1950 kr (1365 kr efter ROT)

Framkörning zon C inklusive 1 arbetstimme, 2400 kr (1680 kr efter ROT)

Normal debitering 725 kr/tim (508 kr efter ROT). Per påbörjad timme efter startkostnaden. (1)

Förhöjd debitering 975 kr/tim (683 kr efter ROT). Per påbörjad timme efter startkostnaden. (2)

Sen avbokningsavgift. 850 kr (3)

Material debiteras enligt Lundagrossisten´s gällande grundprislista.

Nedanstående priser gäller för vanliga servicearbeten (privatpersoner) för större arbeten gäller andra priser vänligen kontakta oss för mer information. De flesta mindre arbeten som ex. byte av en blandare, koppla in diskmaskin och liknande utföres normalt till priset av startkostnaden. Även att titta på jobb eller göra hembesök för offert debiteras enligt denna prislista. Priser är inklusive moms.

TIMPRISER

(1) Gäller när Fixzit tillhandahåller allt material som monteras.

(2) Gäller vid utredningar/felsökningar, eller när Fixzit monterar/installerar material som kund tillhandahåller.

(3) Vid avbokning senare än klockan 12:00 närmaste helgfria vardagen innan avtalad tid. Vid utebliven avbokning debiteras framkörning t.e.x. ingen hemma vid avtalad tid. I övrigt gäller leveransbestämmelser för konsument.

För samtliga arbeten gäller följande. Eventuella parkeringskostnader och färjeavgifter debiteras. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer. Moms ingår i samtliga priser enligt ovan. I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande. Resa till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidrapportering, avstädning och påfyllning material till servicebil. Zon A gäller inom följande kommuner: Solna, Sundbyberg och Stockholm (Bromma och söderförort). Zon B gäller inom följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Stockholm (övrig), Sollentuna, Södertälje och Täby. Zon C gäller inom övriga kommuner i Stockholms län förutom Norrtälje och Nynäshamn.

Ytterligare information

När beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura­modellen gäller från den 1 januari 2016 att beställare ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

2. Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.

3. Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.

4. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.

5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från faktureringen. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket.